Brussels (B) / Strasbourg (F)
+33 7 67 37 21 50
info@medivice.tech

Business Developer : een sleutelfiguur in het denken over de toekomst van een bedrijf!

Wat is een Business Developer?

De Business Developer wordt ook wel Development Manager genoemd.
De Business Developer is een bedrijfskundige, maar hij is geen verkoper. Hij heeft een veel bredere functie.
Wat hem onderscheidt van de klassieke verkoper is zijn voortdurende zoektocht naar nieuwe kansen op de markt en de ontwikkeling van doeltreffende en duurzame strategieën om de omzet van het bedrijf te verhogen.

Zijn rollen:

• Hij detecteert nieuwe kansen voor de ontwikkeling van een structuur op de markt met als doel deel te nemen aan de groei en toename van de omzet van het bedrijf.
• Hierin staat de strategie voor de komende jaren om de activiteiten van het bedrijf uit te breiden centraal.
• Hij moet altijd rekening houden met de ontwikkeling van het bedrijf op middellange en lange termijn, aandacht hebben voor de markt, anticiperen op kansen (verandering van wetgeving, komst van een concurrent, opening van een markt).
• Hij moet een globale visie op de sector hebben.
• Hij is verbonden aan verschillende directoraten en dus aan verschillende teams. Het hangt allemaal af van de sector van activiteit en de projecten. Om zijn strategie beter in te zetten kan hij samenwerken met de verschillende afdelingen van het bedrijf, namelijk sales, marketing, finance en/of legal, maar ook met andere afdelingen zoals human resources en quality services.

Zijn doelstellingen:

• Onderzoek van nieuwe soorten producten of diensten die het bedrijf zou kunnen produceren door bruggen te markeren tussen de huidige activiteit en de beoogde toekomstige activiteit.
• Trek nieuwe klanten aan door innovatieve marketingstrategieën te implementeren en in te spelen op de behoeften van toekomstige klanten.
• Betreed markten waar het bedrijf nog niet aanwezig is.
• Beheers alle punten die u moet weten over uw bedrijf: de behoeften, de financiële toestand, de producten, de productiecapaciteit, de bestaande klanten en vooral de werknemers. Uit deze analyse komen de uit te voeren acties en evoluties naar voren.
• Hij zal een interne capaciteitsaudit, onderzoeken en simulaties uitvoeren.
• Hij pakt de externe omgeving van de samenleving aan.

Hiervoor zal hij de studie van de markt uitvoeren en de aantrekkelijkheid ervan meten.
• Hij zal de klantenportefeuille en de kracht van concurrenten diagnosticeren.
• Op basis van deze observaties en analyses zal hij een eerste actieplan kunnen opstellen.

Zijn missies:

De Business Developer, de Sales Manager en de Sales Representative zijn allemaal waardevolle spelers in het bevorderen van de groei van een bedrijf. Hun missies zijn echter vrij verschillend en specifiek.
De sales manager en de sales representative zullen zich meer richten op de realisatie van kortlopende contracten terwijl de missies van de Business Developer breder zullen zijn en zullen handelen op de middellange en lange termijn.

De taken van de BD:
• Nieuwe hefbomen vinden voor bedrijfsgroei
• Zoek naar methoden om de groei op de lange termijn te ondersteunen
• Oplossingen bieden en projecten opzetten om omzet te ontwikkelen door direct op zoek te gaan naar nieuwe klanten en/of producten of indirect via marketing en communicatie.
• Nieuwe markten openen of nieuwe producten en diensten aanbieden aan bestaande klanten.
• Strategische oriëntaties analyseren om het ontwikkelingsplan samen te stellen.

Zodra het contract is ondertekend, voert de business developer het project niet uit. De vertegenwoordigers nemen het technisch-commerciële aanbod over en verzorgen het. De BD zal de uitvoering van het contract op afstand blijven monitoren.

Zijn kwaliteiten:

Gezien zijn transversale functie evolueert de Business Developer te midden van verschillende diensten. Hij zal optreden met verschillende sectoren van het bedrijf: commercieel, juridisch, financieel, administratief, human resources, kwaliteit…
Hij moet worden gedefinieerd en gezien als een toegevoegde waarde door nieuwe wind en innovatie te brengen.
De Business Developer moet geweldige zakelijke vaardigheden hebben.

Hij moet:
• Echte kennis hebben van de sector van activiteit waarvoor hij werkt,
• De werking van het bedrijf en de markt beheersen.
• Wees nieuwsgierig zijn naar de laatste innovaties en nieuwe methoden,
• Autonomie en grote interpersoonlijke vaardigheden demonstreren,
• Luisteren naar partners en de markt om de beste deals te vinden! Luisteren is 90% van je werk!
• Weten hoe te onderhandelen,
• In staat zijn een markt te analyseren, strategiegericht te zijn en een langetermijnvisie te hebben,
• De verschillende technische aspecten van zijn werk beheersen,
• De sector kennen waarin hij werkt om de bestaande problemen in de relatie tussen het bedrijf en zijn klanten te begrijpen.
• Creatief en vindingrijk zijn om nieuwe manieren te vinden om omzet te genereren.
• De uit te voeren acties kunnen beoordelen, aanpassen en bijstellen in functie van de evolutie van situaties,
• Zich houden aan  de bedrijfswaarden.