Brussels (B) / Strasbourg (F)
+33 7 67 37 21 50
info@medivice.tech

Sourcing: aankoop bij leveranciers

Wat is leveranciersinkoop?

“Sourcing” is een in het taalgebruik gebruikt anglicisme dat letterlijk kan worden vertaald als “een bron zoeken”, het actief zoeken naar verschillende manieren om iets te verkrijgen. In het bedrijfsleven kan de praktijk van sourcing zich uitstrekken tot gebieden als human resources, IT-diensten, leveranciers of distributeurs (hierna: “partners”).
Partnersourcing wordt vooral in de particuliere sector gebruikt en is een activiteit die erin bestaat verschillende potentiële partners te onderzoeken, te vergelijken en te evalueren om de meest geschikte te selecteren.
Vanaf de identificatie van de behoeften tot de ondertekening van de leveringscontracten, met inbegrip van de onderhandelingen en de kwaliteitscontrole van de producten: sourcing is een essentieel proces dat u in staat stelt de partners te identificeren die de beste garanties voor uw onderneming bieden (kwaliteit, prijs en productietijden).

Partner sourcing verwijst derhalve naar de aanpak van een bedrijf om potentiële nieuwe partners te identificeren en deze te vergelijken om de beste verhouding te verkrijgen tussen kwaliteit, prijs, productietijd en inkomsten, inclusief omzet; het doel is de inkoopkosten van een bedrijf te verminderen.
Dit zijn gedetailleerde prospectiedoelstellingen om een beter inzicht te krijgen in de economische en technische omgeving en om de specificaties te verfijnen. Deze stap mag niet worden verwaarloosd, want om de beste partners te selecteren, moet u eerst precies weten wat u zoekt en waar u het kunt vinden.
Bent u op zoek naar fabrikanten, groothandelaren, distributeurs?
Het juiste type partner vinden is essentieel, maar niet voldoende: u moet ze ook op de juiste plaats vinden.

De partners kunnen dus zowel nationaal als internationaal worden aangetrokken. In het geval van internationale sourcing hebt u meer producten, diensten en fabrikanten tot uw beschikking. De enige beperkingen zijn de kwaliteitscontrole van de goederen, de communicatie met de leveranciers en de verzendingstermijnen. Maar deze beperkingen kunnen gemakkelijk worden overwonnen door een beroep te doen op een bedrijf dat gespecialiseerd is in global sourcing.
MEDiVICE werkt met consultants in Europa, Azië en Noord-Amerika. Een internationale aanwezigheid garandeert een fundamentele kennis van de wereldmarkten en, bovenal, een lokale verankering.

Wat zijn de fasen van de verwerving van partners?

Inkoop wordt vaak verward met aankoop. Om ze van elkaar te kunnen onderscheiden, moet men het inkoopproces begrijpen: met inkopen wordt de functie bedoeld, die tot taak heeft de benodigde goederen, diensten of voordelen te kopen. De inkoopfunctie omvat verschillende complementaire activiteiten: specificatie van de behoeften, consolidatie van bestellingen, sourcing van leveranciers, onderhandelingen met leveranciers, plaatsing van bestellingen, organisatie van inkomende inspectie.
De inkoop van leveranciers en distributeurs vindt dus plaats vóór de aankoop of verkoop: het is een van de allereerste stappen in het inkoopproces.

Het vinden van geschikte leveranciers voor een onderneming vereist zorgvuldige controle. Dit kan gebeuren door een beroep te doen op het bestaande panel van partners (op voorwaarde dat de behoefte reeds bekend is), of door een beroep te doen op nieuwe leveranciers, indien de markt uniek is – of geëvolueerd is. In dit geval verloopt de inkoop van leveranciers in verschillende fasen:

Er zijn drie belangrijke stappen voor een doeltreffende inkoop bij leveranciers:

1) Zoeken naar potentiële leveranciers/verkopers, verzamelen van informatie.
Om potentiële leveranciers te vinden die aan de behoeften van de onderneming kunnen voldoen, moet eerst het geografische zoekgebied worden vastgesteld en moeten de voorkeuren van de onderneming op dit gebied worden bepaald. Met andere woorden, vanuit welk land wil de onderneming bevoorraad worden of verkopen? Dit is van essentieel belang omdat de geografische afstand tot de leverancier van invloed kan zijn op de transportkosten en de leveringstermijnen, alsmede op de door de leverancier aangerekende prijzen.
Sourcing vereist vooral een voortdurende controle om de best mogelijke prijzen, nieuwe producten of voordeligere leverings- of bestelvoorwaarden te vinden. Het doel van sourcing is essentieel om bedrijfsmiddelen te besparen, die verstandiger kunnen worden toegewezen.
2) Relaties opbouwen.
Zodra de lijst van potentiële partners die aan de verwachtingen van de onderneming kunnen voldoen, is opgesteld, is het nu zaak contact met hen op te nemen en een dialoog tot stand te brengen door hen een verzoek of voorstel te sturen om de belangstelling te peilen. De relatie met een partner is in de eerste plaats een werk van onderhandeling en concessies.
Orderfrequentie, volumes, aantal referenties, geloofwaardigheid, reputatie…: alles moet in het werk worden gesteld om de leverancier/verkoper ervan te overtuigen dat het bedrijf over de ideale kenmerken beschikt om een uitgelezen partner te worden en een vertrouwensrelatie op te bouwen, die duurzaam is in de tijd. De uitdaging bestaat erin te profiteren van de voordelen die een partner biedt en er tegelijk voor te zorgen dat de partner alles te winnen heeft bij zijn toetreding tot het bedrijf.
3) De gevolgen voor de organisatie van de onderneming inschatten; anticiperen op de gevolgen voor de onderneming.
Wanneer de onderneming een voldoende aantrekkelijk aanbod heeft ontvangen, schat dan de gevolgen van de ondertekening van een contract met een partner voor haar prestaties en kostenstructuur. Het belangrijkste doel van partnersourcing is de inkoopkosten te verminderen; de intrede van een nieuwe partner met lagere prijzen zal een effect hebben op de rekeningen van de onderneming.
De gevolgen kunnen ook logistiek en organisatorisch zijn: een geografisch verder verwijderde leverancier impliceert langere levertijden waarop moet worden geanticipeerd. De betalingstermijnen die door nieuwe leveranciers worden geëist, kunnen verschillend, langer of korter zijn, hetgeen een tijdelijke invloed kan hebben op de cashflow van de onderneming.

Het zoeken van leveranciers is namelijk een cruciale stap, die tijd en een uitstekende kennis van de markt vereist, vooral in het geval van nieuwe behoeften. Om alle kansen aan uw kant te krijgen en de beste partners te vinden die u kunnen begeleiden, vertrouwt u uw sourcing toe aan een bedrijf dat gespecialiseerd is in sourcing, zoals MEDiVICE. U kunt er zeker van zijn een volledig overzicht te krijgen van de aanbiedingen die aan uw behoeften beantwoorden, en tegelijkertijd uw aankoopkosten  verminderen.

Wat is de waarde van leverancierssourcing voor een bedrijf?

Zoals vele facetten van het bedrijfsbeheer moet een doeltreffende leverancierssourcing vergezeld gaan van een coherente strategie: welke resultaten worden van deze aanpak verwacht, wat wil men bereiken door met een of meer nieuwe leveranciers in zee te gaan?

De inkoop van leveranciers vervult verschillende belangrijke taken voor de onderneming:

• Vergroting van de marges: Het verkrijgen van lagere prijzen blijft het belangrijkste voordeel van sourcing. Bij een gelijkblijvende verkoopprijs kan de onderneming door een verlaging van de bevoorradingskosten de commerciële marge op de verkoop van een produkt verhogen en derhalve haar winst verhogen.
• Uitbreiding van het aantal leveranciers: het hebben van meerdere leveranciers is een uitstekende manier om leveringsrisico’s te beperken. Een zekere vorm van concurrentie tussen de verschillende partners van een onderneming garandeert ook aantrekkelijke prijzen en leveringstermijnen.
• Versterken of verzwakken van de band met een leverancier. Afhankelijk van de sector waarin de onderneming actief is, kan een te grote afhankelijkheid van een leverancier problematisch worden, bijvoorbeeld wanneer de onderneming failliet gaat. Omgekeerd kan een leverancier, indien het volume van de bestellingen te laag is, besluiten zijn relatie met een onderneming op te zeggen wegens gebrek aan belangstelling.
• Relaties opbouwen: wat uw bedrijf ook is, het aantal contacten vergroten is van cruciaal belang. In geval van onvoorziene gebeurtenissen is het altijd nuttig over alternatieve oplossingen te beschikken om te vermijden dat u achterop raakt bij uw productiedeadlines.

Wat zijn de uitdagingen van leveranciersinkoop?

De inkoop van leveranciers stelt de onderneming voor een aantal belangrijke uitdagingen, waaronder

• Verhoging van de marges
Sourcing stelt u in staat de meest kosteneffectieve leveranciers te selecteren. Voor u is het mogelijk de inkoopkosten te verlagen met behoud van uw verkoopprijzen. Bij een gelijkblijvende verkoopprijs kan de onderneming door een verlaging van de bevoorradingskosten de commerciële marge op de verkoop van een produkt verhogen en derhalve de gemaakte winst verhogen.
•Vermijden van afhankelijkheid van één leverancier
Wanneer verschillende potentiële partners met elkaar concurreren, is het gemakkelijker om te onderhandelen over aantrekkelijke prijzen en leveringstermijnen. Door meerdere partners te hebben, kunt u ook de risico’s in verband met leveringsonderbrekingen beperken.
• Versterken van de relatie met een leverancier
Als het ordervolume te laag is, kan uw leverancier besluiten het contract te verbreken wegens gebrek aan belangstelling. Daarom is het onderhouden van een vertrouwensrelatie met uw leverancier van essentieel belang om te kunnen rekenen op betrouwbare partners voor de lange termijn. Omgekeerd is de afhankelijkheid van een leverancier problematisch, omdat uw bedrijf gevolgen kan ondervinden als de leverancier plotseling besluit zijn activiteiten stop te zetten. Om dit probleem te overwinnen, is het van essentieel belang nieuwe relaties aan te knopen.
• Het is van essentieel belang het aantal contactpunten uit te breiden om andere partners in te schakelen indien nodig. Om verstoring van uw bedrijf en vertragingen in uw productiedeadlines te voorkomen, kunt u er zeker van zijn dat u alternatieve oplossingen hebt in geval van onvoorziene gebeurtenissen.

Concluderend: Als fundamenteel instrument van strategische intelligentie pakt partnersourcing vele uitdagingen aan, waaronder het creëren van toegevoegde waarde voor uw bedrijf. Door een doeltreffend antwoord te geven op de vraag “met wie gaan we vandaag en morgen samenwerken?”, stelt sourcing u niet alleen in staat om de beste partners te vinden, maar ook om hen op lange termijn partners te maken in het succes van uw bedrijf, waardoor u doeltreffender wordt in uw markt.
Sourcing, outsourcing van uw Business Intelligence of Business Development: ontdek onze oplossingen en verlaag uw kosten! Wilt u uw sourcing-activiteit toevertrouwen aan een vertrouwde partner?